2015 Yılı Genel Kurul Kararları

10 Mart 2016

2015 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. KÜÇÜK VE ORTA SANAYİ İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ’NİN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Küçük ve Orta Sanayi İşletmecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 27/02/2015 tarihinde, Cumartesi günü, saat 13:00’da “Abdi İpekçi Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:4 Daire:441 Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

A- Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 95 ortağa 13.01.2016 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü mektuplarla tebliğ edildiği görüldü.

B- Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı ortaktan 30 ortağın asaleten,  24 ortağın vekâleten olmak üzere toplam 54 ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıya yönelik herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazirun listesinin imzalanması yönetim kurulu gözetiminde yapıldı ve toplantıya katılanlar listesinde herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Bakanlıkça hazırlanan “Bakanlık konuşma metni” Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula okundu.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi ERDOĞAN tarafından açıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Özgür ERALP, yazmanlığa Bora YÜKSEL, oy sayım memurluğuna Samet AKTAĞ seçildiler. Divan heyetine tutanakları genel kurul adına imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 2- Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Fevzi ERDOĞAN tarafından üyelere okundu.

Madde 4- 2015 yılına ait Denetim Kurulu Raporu yönetim kurulu üyesi Uğur DÜNDAR tarafından okundu.

Madde 5-2015 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları yönetim kurulu üyesi Uğur DÜNDAR tarafından okundu.

Madde 6- Ayrı ayrı okunan Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylamalarda yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8- 2016 yılında yapılacak işler ve yönetim kuruluna yetki verilmesine geçildi. Fevzi ERDOĞAN söz aldı, yapılacak işler hakkında üyelere bilgi verdi. (Peyzaş+jeneratör ve çevre düzenleme +kamera sistemi+çatı izalasyonu+jiletli tel konularında) Bu konuda yapılan oylama sonucu oy birliği ile yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

Madde 9- Gafur KOÇ söz aldı. Yapı kooperatifinden işletme kooperatifine dönüşülmesi gerekliliğini anlattı. Yönetim kuruluna yetki verilmesinin gerektiğini aktardı. Oylama donucu oy birliği ile kabul edildi.                                                      

Madde 10- Kooperatifin tür değişikliğinde bulunarak işletme kooperatifine dönüştürülmesi için ilgili bakanlığa müracaat edip işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Madde 11- Yönetim ve denetim kurulu seçiminde Fevzi ERDOĞAN ve Uğur DÜNDAR tarafından 2 liste çıkarıldı. 3. Liste İbrahim Halil ERALP tarafından sunuldu, üyelere okundu. Ramiz ÖZTÜRK söz aldı. Listelerle alakalı olarak, listelerin aşağı yukarı aynı kişilerden oluştuğunu söyleyerek listelere komple karşı olduğunu söyledi. 303 parselden 2 kişi, 336 parselden 2 kişi seçilmesini önerdi.

İbrahim Halil ERALP söz aldı. Geriden gelen birtakım sıkıntılar olduğunu belirtti. Ramiz ÖZTÜRK’ün düşüncelerine katıldığını bildirdi. 336 parselden de yönetici seçilmesi gerektiğini bildirdi. Eşitliği sağlamak için her iki parselden aynı sayının alınmasını istedi. Ya da isimleri tek tek oylayalım en çok oy alan 5 kişiyi seçelim diyerek alternatif sundu. Kendi listesini önerdi.

Gafur KOÇ söz aldı. Ana listede aynı yönetimi koruyarak oylamaya gitmek istediklerini, kişisel çekişmelere yer olmadığını bildirdi.

Uğur DÜNDAR söz aldı. Kooperatife faydalı bir yönetim oluşturulması gerektiğini bildir. Seçilen kişi isterse istifa özgürlüğü var dedi. Problemlerin tabi ki olduğunu ve bunların kooperatifi etkilediğini, genel kurulda çıkan oylamaya saygı duyulmasını belirtti. Yönetimin (önerilen yönetimin) amacının çalışmak olduğunu, 2015 yılında yapılamayan işler için yeniden üyelerden para isteneceğini belirtti. Yönetime muhalif olan arkadaşların yeni yönetimde olmasının etik olmadığını söylemiştir.

İbrahim Halil ERALP söz aldı. 2005 yılından bu yana neler yapıldı herkes biliyor. Olumsuzlukları uzlaşı ile çözmek gerektiğini bildirdi. Maliyet hesaplarında ki uzlaşmazlıktan bahsetti. Genel kurula gidilir ve bu konuyu genel kurul çözer denildi dedi. Olağan üstü genel kurul kararına saygılı olduğunu belirtti. Kendisinin arsayken burada olduğunu bina haline getirerek kooperatife çok faydası olduğunu belirtti.

Uğur DÜNDAR, İbrahim Halil Eralp’e aynı hassasiyetleri 3. Listede ( Halil beyin listesinde) olmayışını da aynı hassasiyeti duyduğunu belirtti.

Ramis Orhan ERMEÇ söz aldı. Kooperatifi dava edenin kendisinin olduğunu, maliyet hesaplarında hatalar olduğunu düşündüğünü fakat genel kurul kararına yapılan oylama sonucunda saygı duyduğunu belirtti. Maliyet kavgası ve geçmiş davasını unutmak gerektiğini bildirdi. 1. Listenin yok sayılması gerekiyor dedi. Halil beyle Uğur Bey aynı listede olmamalı gerekiyorsa 3.liste yapılmalı dedi. 303 parselden 2 kişi, 336 parselden 2 kişi alarak yönetime hakkaniyet sağlanmalı dedi.

Ramiz Öztürk yeni bir liste sundu listede ki kişiler üyelere okundu.

Genel kurul divan başkanı liste oylanıp oylanmaması konusunu sordu. Çarşaf liste yerine listelerin teker teker oylanması genel kurulca kabul edildi. 1 numaralı liste Fevzi ERDOĞAN tarafından geri çekildi.

Uğur DÜNDAR listesini geri çektiğini bildirdi.

İbrahim Halil ERALP listesini geri çektiğini bildirdi.

Ramiz ÖZTÜRK’ün listesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Denetim kurulu için teklif olup olmadığı soruldu, İbrahim Halil ERALP listesini sundu, Fevzi ERDOĞAN listesini sundu. Fevzi ERDOĞAN listesini geri çekti. İbrahim Halil ERALP’in oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine Fevzi ERDOĞAN, Gafur KOÇ, Hayrdi GÜNDOĞDU, Ali BOZBAY, İlker KESİMLİ, yönetim kurulu yedek üyeliklerine Yavuz TUĞYAN, Nihat AYRANCI, Naci VARDAL, Orhan ANAR, Ramis ÖZTÜRK bir yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

Denetim kurulu asil üyeliklerine İbrahim Halil ERALP, Sami DOĞRAMACI, denetim kurulu yedek üyeliklerine, Nadir SARIKAYA, Bora YÜKSEL bir yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

Madde 12- 2016 yılı çalışma programı, tahmini bütçe ve ortakların yapacakları ödemeler konusunda gereklilikleri okundu.

Şahin EROL söz aldı. Aidat farkının olmayacağının söylendiği belirtildi, Fevzi ERDOĞAN m2 hesabının ön planda olduğunu 375 m2 ile 450 m2 arasında fark olması gerekliliğini belirtti. Şahin EROL %20 lik farkın nereden geldiğini sordu. Fevzi ERDOĞAN metraj farkından dolayı olduğunu belirtti. Ramis Orhan ERMEÇ söz aldı. Olağan üstü genel kurulda aynı sorunların konuşulduğunu belirtti. Burası işletmeye yönelmeye başladı. Her iki parsel için yapılacak giderlerin elektirik+güvenlik gibi eşit olduğunu. Bu sebeple %20 farkın yüklenmesi adil değil dedi. 303 parselin arsa payı daha fazla kat malikleri kanununa göre arsa payını alırsak bu daha büyük bir yanlış olur dedi. İ.Halil ERALP söz aldı. Ramis Orhan ERMEÇ’e katıldığını belirtti. Yönetim planında olanı almamız gerekiyor dedi.

Ramiz ÖZTÜRK söz aldı. Aidatların eşit olması gerekiyor dedi. Yukarıda ki arsa payı daha fazla zaten dedi.

Sami DOĞRAMACI söz aldı. Ferdileşme olmadığı için kat mülkiyet kanunu konuşmak gereksiz dedi. İbrahim Halil ERALP söz aldı. Aidatların eşit alınmasını teklif etti. Uğur DÜNDAR söz aldı. Usulün önemli olduğunu ara katlar iptal edilince eşitlik bozuldu dedi. Sorunun burdan oluştuğunu belirtti. Kanunda m2 bazında yapılması zorunluluğunu belirtti. Fevzi ERDOĞAN söz aldı. Pay başına işletme ve yatırım gideri olarak 800.00 TL alınmasını teklif etti. Oylanmaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13- Ortakların ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi maddesinde yönetim kurulu aylık %2 gecikme cezası uygulanmasını önerdi. Hazirun aylık %2 gecikme zammını bu haliyle oy birliği ile kabul edildi.

Madde 14- OSB yetkili organlarında görev yapacak temsilcilerin belirlenmesi maddesinde kooperatif Hayri GÜNDOĞDU asil üye olarak, Fevzi ERDOĞAN yedek üye olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 15- Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin ortak mülklerinin kiralanması. Gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi. Tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, kredi veren kamu ve özel kurumlardan inşaat kredisi almak ve kredinin güvencesi olarak kooperatif taşınmazlarını ipotek verme konularında yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Madde 16- Dilekler bölümünde söz alan ortaklar iyi dileklerini belirtti. Söz alan Nihat Ayrancı çekme katların durumunu sordu. Fevzi ERDOĞAN OSB’nin isteklerini kendisine anlattı. Toplantı genel kurul Divan Başkanı tarafından saat 15:30  ’da kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak imzalandı. 27/02/2016-Saat:15:30- İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi                                        Divan Başkanı

SEVGİ PULAT                                                                                                  ÖZGÜR ERALP

Yazman                                                                                    Oy Sayım Memuru

BORA YÜKSEL                                                                        SAMET ATAĞ