S.S. Kosikoop Sanayi Sitesi Site İşletme Kooperatifi

S.S. Kosikoop Sanayi Sitesi Site İşletme Kooperatifi 09.03.2024 tarihli Genel Kurul’da görüşülen Mad. 7-7339 sayılı kanun ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa geçici 9. madde hükmü gereği kooperatif ana sözleşmesinin yeni ana sözleşmeye intibak ettirilmesi kararı alınmıştır. Yeni ünvanımız aşağıdaki gibidir: S.S. Kosikoop Sanayi Sitesi Site İşletme Kooperatifi 28.03.2024 tarihinde sayı 11053 Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.