Kosikop Sanayi Sitesi

Kosikop Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerlerinden biri tam size göre…
Kooperatifimiz 1996 yılında kurulmuştur. İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk beldesinden arazi temin edilmesi düşünülmüş, baraj havzası olması nedeniyle vazgeçilmiştir.


Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde iki ada üzerinde bulunan sitemizin inşaatı 2015 yılında tamamlanmış, tapular kat mülkiyeti olarak üyelerimize dağıtılmıştır.


2016 yılı sonu itibari ile Yapı Kooperatifi’nin görevi tamamlanarak ve 2017 Genel Kurulunda İşletme Kooperatifi’ne geçilmiştir.
Emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Kooperatif Ortakları Bilgilendirme

Sayın Kosikop Sanayi Sitesi Üyeleri;

2022 yılını sağlıklı ve huzurlu geçirmeniz dileğimizdir.

Saniye sitelerimizde uygunluk yazısı alabilmeniz için kiraya vereceğiniz iş yerleriniz veya kendi kullanımlarınız ve üretimleriniz yönetim planı ve taahhütnamelere uygun olmalıdır.

Kiraya vereceğiniz zaman biraz daha seçici olmanızı, sitemize uygun üretim yapan kişilere kiraya vermeniz gerekmektedir.

Site yönetiminden habersiz iş yerlerinizi kiraya vermeyiniz.

Site taahhütnamelerini imzalamadan anahtar teslim etmeyiniz. Aidat borcu olanlara, borçlarını ödemeyenlere ve yönetim planı 27 ve 28’inci maddelerine uymayanlara uygunluk yazısı ve gerekli belgeler verilmeyecektir.

Ara kat yapmak isteyenlerin de işlemlerine başlamadan önce mutlaka yönetime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kira vereceğiniz kişilere, evsel atık dışında yağmur suyuna ve alt yapı kanalına kesinlikle kirletici ve kimyasal atık atmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulununuz. Çünkü bu tür zararlı atıklar arıtma tesisimize zarar vermektedir.

Şu an itibari ile sitemizde kiralık boş yer mevcut değildir.

Kosikop Yönetim Kurulu


KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİ BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın İşletme Yetkilisi:

16/Nisan/2022 tarihinde yapılan S.S. KOSİKOP SANAYİ İŞLETME KOOPERATİFİ Genel kurulunda işletmeleri ilgilendiren konular ve alınan kararlar madde madde aşağıda bilginize sunulmuştur.

 1. 2022 Yılı aidatları 01/Mart/2022 tarihinden başlamak üzere 12 ay süreli yani 01/Mart 2023 tarihine kadar geçerli olarak aşağıdaki miktarlardır.
  a) 303 ada (373 m²) KDV dahil aylık aidat =  1100,35 TL’dir.
  b) 336 ada (450 m²) KDV dahil aylık aidat  =  1327,50 TL’dir.
  c)  336 ada (900 m²) KDV dahil aylık aidat  =  2655     TL’dir
 2. Ortakların ve kiracılarının ödemelerinin zamanında yapmaması halinde ödemesini 3 ay geciktirenlere hukuki işlem başlatılacak ve geciken her aya %3 vade farkı uygulanacaktır. Hukuki ve icra masrafları borçluya aittir. Kiracılardan kaynaklanan aidat sorunlarından mal sahipleri müteselsil sorumludur.
 3. Genel kurul kararı doğrultusunda ortak alanları işgal edenlere günlük m²/10 TL x işgal gün sayısı tutarında işgaliye faturası kesilecektir.
 4. KOSİKOP Yönetim planına muhalefet edenlere (YP mad 27 yükümlülükler) (Md. 39 cezai Şartlar) maddesi uygulanacaktır.
 5. Kooperatif E-arşiv fatura uygulamasına geçmiştir.
  a) Mülk sahipleri ve kiracılar (mail ve iletişim adreslerini) acilen kooperatif merkezi ile güncellemelidir.
  b) İletişim ve mail adreslerinde herhangi bir değişiklik durumunda 15 gün önceden kooperatif yönetim merkezine bildirilmelidir.
  b) Yapılan bildirimler ve faturalar mevcut adreslere gönderileceğinden bildirilmeyen değişiklikler için sonradan düzeltme yapılamaz.
  c) Faturalarınızı mail adresinizden mutlaka takip ediniz.

  Verimli, sağlıklı huzurlu çalışmalarınız dileğimiz ile.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU


2021 yılı olağan genel kurulu 16.04.2022 tarihinde yapılmıştır

S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

 


S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 16/04/2022, Cumartesi günü, Saat 13:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

 GÜNDEM

 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
 2. Saygı duruşu,
 3. Yönetim Kurulu 2021 yılı çalışma raporunun okunması,
 4. Denetim Kurulu 2021 yılı raporunun okunması,
 5. 2021 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,
 6. Okunan 2021 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,
 7. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 8. a-2022 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,
  b- Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin, Yönetim planı 33. Madde(c) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi
  c-Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti
  d-Bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Yönetim ve Denetim kurullarının seçilmesi ve sürelerinin belirlenmesi, Yönetim kuruluna site yönetim yetkisi verilmesi,
 10. OSB yetkili organlarında görev yapacak temsilcilerin belirlenmesi,
 11. Ortak alanların elektrik ihtiyacını karşılamak için Güneş Enerjisi Sisteminin yaptırılmasının görüşülmesi ve oylanması,
 12. Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi,3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranın belirlenmesi,
 13. Site yönetim planına ve kooperatif taahhütnamelerine uymayan iş yerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi,
 14. Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 15. Dilekler ve kapanış.

NOT: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23/04/2022 Cumartesi günü saat 13:00’de Kooperatif Merkezi ‘Yenidoğan mah. Numunebağı cad. No:72 K:1 D:5 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacaktır.


303’ün yolu O.S.B. tarafından mıcır dökülerek düzeltildi

303'ün yolu O.S.B. tarafından mıcır dökülerek düzeltildi

Yangın arabaları test ediliyor


S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ 2020 yılı olağan genel kurulu 07.07.2021 tarihinde yapılmıştır

Duyuru:

Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifimizin pandemi nedeniyle ertelenen 2020 yılı olağan genel kurulu 07.07.2021 tarihinde ortaklarımızın duyarlılığı ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanarak yapılmıştır.

Genel kurul resmi tutanağı.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu


S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 07/07/2021 tarihinde, Çarşamba günü, saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Nesrin YALKIN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

 1. Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 04.06.2021 tarihli Sabah gazetesinde toplantı yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 96 ortağa 04.06.2021 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
 2. Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 96 (doksan altı) ortaktan 15 (on beş) ortağın asaleten, 15 (on beş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 30 (otuz) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
 3. Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 12:00 ‘de açıldı.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı. Ardından Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sami DOĞRAMACI, kâtip üyeliğe Mustafa DİNÇER (Dinçer Makine), Oy sayım memuru Hasan Nazım KUTLUAY teklif edildiler. Başkada öneri olmadı. Oylamaya geçildi. Teklif edilen divan heyeti üyeleri oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.

Madde 2-Büyük Önder Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3-2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4-2020 yılına ait Denetim Kurulu Raporu Sami Doğramacı tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5-202020 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları yönetim kurulu tarafından okundu.

Madde 6- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu oylandı. oy birliğiyle kabul edildi. 2020 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço hesaplar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada okunan hesaplar ayrı ayrı oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Ardından

Madde 7-Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8- a-2021 çalışma raporu ve tahmini bütçe Hayri GÜNDOĞRU tarafından okundu. Konu Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Divan Başkanı okunan tahmini bütçeyi gelir ve gider rakamları toplamını okudu. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oymaya geçildi. Buna göre; 2021 yılı Tahmini Bütçesi okunduğu ve yazıldığı şekliyle kabul edildi.

 b-Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin Yönetim Planı 33. Madde (c ) bendi gereği tespiti, miktarı , ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulu bilgilendirme yaptı, soruları cevaplandırdı. Yapılan müzakereler neticesinde; 373 m2 iş yeri için 691,00 TL KDV dahil, 450m2 iş yeri için 833,67 –TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.667,34 TL KDV dahil işletme aidatının Nisan 2021 ayından başlamak üzere 12 ay boyunca ödenmesi oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.

c-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri için; yönetim kurulu yıllık toplam brüt 180.909,48- TL, denetim kurulu için yıllık toplam brüt 29.914,08 TL huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle verildi.

Madde 9- Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranın ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranının belirlenmesine geçildi. Daha önceki yıllarda uygulandığı gibi aylık %3 faiz alınmasını teklif etti. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- Site Yönetim planına ve Kooperatif taahhütnamelerine uymayan işyerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı söz aldı. Konu hakkında bilgi verdi. Çevreye, etrafına, komşularına zarar veren, tehdit yaratan, site yönetim planına aykırı hareket eden, gerek kiracı veya gerekçe ortak olsun; bu kişilerin, tehdit oluşturan faaliyetlerinin, tespit edilip bu hareketlerden men edilmesi için; kooperatifçe gerek sözleşmelerde ve gerekse taahhütnamelerde ve yönetim planında belirtilen kural ve uygulamaların sağlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulda müzakereye açıldı. Ortaklardan Semra Doğu’nun eşi Tuğrul Doğu söz aldı. Kendi Kiracısı olan Majör Teknoloji Ltd. Şti. firmasının temsilcisi ve aynı zamanda kiracısı olan Nurbahar ÖZMEN hanıma kiraladığı iş yerinin sahibi olarak mağdur edildiğini, sözleşmede belirtilen güvenlik, sağlık ve sözleşmeyi ihlal ederek tehdit oluşturduğunu, beyan etmiştir. Yönetim kurulu üyelerine bu hususlarda yetki verilerek; kendi kiracısı gibi tehdit oluşturan diğer iş yerleri içinde; tedbir alınması için, tespit edilerek bu durumun sabit olması halinde; bu firmaların tahliye edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesini istedi. Diğer ortaklarda bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesini, tespitlerin yapılmasını, Yönetim Planı ve OSB taahhütnamesinde yazılı cezai işlemlerin Yönetim Kurulunca uygulanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kuruluna, kooperatif iş yerlerince ortak alanların işgal edilmesi durumunda, işgal edilen m2 başına günlük 10TL (on TL) cezai yaptırım uygulanması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şerh verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Doğalgaz sistemi konusunda çalışmaların görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu konu hakkında bilgi verdi. Yaptıkları çalışmanın neticesine, yeterince talep oluşmadığı bu nedenle yatırımcı doğalgaz firmasının doğalgaz getirinceye kadar; konunun bekletilmesini önerdi. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oymaya geçildi. Oy birliği kabul edildi.

Madde 13- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14:30’da kapatıldı.

Bayrampaşa 07/07/2021

Bakanlık Temsilcisi: Nesrin YALKIN
Divan Başkanı: Sami DOĞRAMACI
Kâtip Üye: Mustafa DİNÇER
Oy Sayım Memuru: Hasan Nazım KUTLUAY


S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 07/07/2021, Çarşamba günü, Saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

 GÜNDEM

 • Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
 • Saygı duruşu,
 • Yönetim Kurulu 2020 yılı çalışma raporunun okunması,
 • Denetim Kurulu 2020 yılı raporunun okunması,
 • 2020 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,
 • Okunan 2020 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,
 • Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,
  1. 2021 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,
  2. Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin, Yönetim planı 33. Madde(c) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi
  3. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti
  4. Bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranın belirlenmesi,
 • Site yönetim planına ve kooperatif taahhütnamelerine uymayan iş yerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi,
 • Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Doğalgaz sistemi konusunda çalışmaların görüşülmesi
 • Dilekler ve kapanış

NOT: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14/07/2021 Çarşamba günü saat 12:00’de Kooperatif Merkezi ‘Yenidoğan mah. Numunebağı cad. No:72 K:1 D:5 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacaktır.