Sayın: KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ ÜYELERİ ve KİRACILARI
(BİLGİLENDİRME)

1- 03/Mart/2018 tarihinde kooperatifimizin genel kurulu yapıldı.

2-
a) Yönetim kurulu:
Asil üyeliklerine: Gafur KOÇ, Hayri GÜNDOĞDU, Ali BOZBAY, Samet AKTAĞ, Mehmet ELMACIOĞLU
Yedek üyeliklere: Mehmet Ali PARLAK, Mustafa DİNÇER, Necmettin TEMEL, Fatih ATAK, Mahmut BOZKURT, dört yıllık seçilmişlerdir.
b) Denetim Kurulu:
Asil üyeliklerine: Sami DOĞRAMACI, İbrahim Halil ERALP
Yedek üyeliklere: Bora YÜKSEL, Fevzi ERDOĞAN seçilmişlerdir.

3-
a)
2018 yılı işletme aidatları (m² x 1 TL + KDV) olarak kabul edilmiştir.
b) Aidatlar avans olarak alındığından tahakkuk eden ay peşin olarak alınmalıdır. Bu zamana kadar bir ay gecikmeli alındığından devamlı ödemeler aksamakta idi. Genel kurul 2017 döneminden kalan Şubat ayı aidatı ile 2018 yılı Mart ayı aidatının bir defaya mahsus ikisinin mart ayında alınarak bu eksikliğin giderilmesini kararlaştırdı. Geciken aidat ödemelerinden aylık %3 vade farkı uygulanacaktır.
c) Aidatlarda ödenmeme durumunda, iş yerleri kirada olan ortaklara, telefon ve mail ile yönetim tarafından bilgi verilmesi (aidat borçlarından, mal sahibi ve kiracı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yönetim planı 34. madde.

4- Genel kurulda alınan karar ile yönetim planına  uymayan  ortak alanları   işgal edenlerden işgaliye bedeli olarak günlük m² başına 10 TL + KDV ceza kesilecektir. Ayrıca  rahatsız eden, aykırı davranma, zarar verme gibi davranışlarda bulunanlar yönetim planı 39. maddeye istinaden cezai işlemler uygulanacaktır.  Ödemeyenler yine müştereken icra takibine alınacaktır.  Yönetim planı 28. maddesi 8. bendine göre kafes ve akvaryum hayvanları dışında hayvan beslenemez.

5- Kooperatiften resmi belge talep edildiğinde geçmiş borçları ödeme zorunluluğu vardır. Borç ödenmeden belge verilmeyecektir.

6- Tahmini bütçede gösterilen ek bütçe ( m² x 1 TL x 4 ) Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında KDV’siz olarak ödenmesi kabul edilmiştir.

Gafur KOÇ                       Hayri GÜNDOĞDU                                Ali BOZBAY        

                 Samet AKTAĞ                                     Mehmet ELMACIOĞLU