Taahhütname

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin ortağı olmam nedeniyle adı geçen kooperatifin sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilerek kooperatif ana sözleşmesi hükümlerine göre tarafıma tahsis ve teslim edilen ………………… parsel, ……………………. blok, ………………….. no’lu işyerimi teslim almış olmam nedeniyle, bu işyerimi aşağıdaki kurallara uyarak kullanacağımı kooperatife karşı kabul ve taahhüt ederim.

1) Tarafıma tahsis edilen işyerimi site yönetim planı, kooperatif ana sözleşmesi, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre kullanacağımı,

2) Sitemizin OSB sınırları içinde yer alması nedeniyle, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Uygulama Yönetmeliğine ve OSB yetkili organlarının vermiş olduğu kararlara uyacağımı,

3) İş yerimde projeye aykırı tadilat ve yapılaşma yapmayacağımı,

4) İş yerimde sitenin ve çevrenin güvenliğini tehdit edici, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, koku yayıcı, titreşimli, fazla gürültülü işler yapmayacağımı,

5) İş yerimin önünü, geçişleri önleyici şekilde kapamayacağım.  İşyerimin önünü ve müşterek alanlara malzeme ve hurda koymayacağımı,

6) İş yerimde kooperatifçe tayin ve tespit edilen yerlerden başka yerlere tabela, reklam ışıklandırması, pano ve benzeri reklam araçları koymayacağım.  Bunların ölçü ve standartları ile ilgili yönetim kurulunca belirtilen kurallara uyacağımı,

7) İş yerimin tamire muhtaç kısımlarını derhal onaracağımı,

8) İş yerimin ve önlerinin temiz tutulmasını sağlayacağımı,

9) Sitenin ortak mallarını ve yeşil alanları özenle koruyacağımı,

10) İşlerimde çalıştırdığım işçilerin iş güvenliğinden kendim sorumlu olacağım. Bu kişilerin gerek görülmesi halinde kimlik bilgilerini kooperatif yönetimine vereceğim. Bu kişiler tarafından diğer ortaklara ve kooperatife verilen zararı tazmin edeceğimi,

11) Adres değişikliğimi en geç 1 ay içinde kooperatife bildireceğim. Aksi halde kooperatifte mevcut adresime yapılan tebligatlara adresten dolayı herhangi bir itiraz yapmayacağımı,

12) İşyerimi kiraya vermem durumunda kiracımın kooperatife uygun mesleki faaliyeti bulunmasını sağlayacağım. Diğer kişilere ve kooperatife vermiş olduğu zararı tazmin etmemesi durumunda ben ödeyeceğim. Kiracımın kooperatife ödemesi gereken aidatı ödememesi halinde, genel hükümlere istinaden aidattan benim sorumlu olmam nedeniyle ben ödeyeceğimi,

13) Siteye giriş çıkışın belirli kurallara bağlanması durumunda bu kurallara uyacağımı,

14) İş yerim ile ilgili taahhüt elektrik, su ve giderlere katılım paylarını belirtilen sürelerde ödeyeceğimi,

15) Adıma tahsis ve tapu tescili yapılan iş yerinin kooperatifçe ortaklık yönetimi ile yapılmış olması nedeniyle iş yerimi tapuda başka bir kişiye devretmem veya satmam söz konusu olduğu takdirde borçlarımı tamamen ödeyeceğim. Ayrıca ortaklık hakkımı da iş yerimi devrettiğim kişiye devredeceğim. Yani ortaklık hakkımla mülkiyet hakkımı birlikte işleme tabi tutacağımı, bu hakları birbirinden ayırmayacağımı aksi halde iş yerimle ilgili ve ortaklık ilişkime bağlı olarak oluşan her türlü borcumu ödeyeceğimi,

16) Sanayi sitelerimizin içindeki ortak alanlara ve otoparklara tır, kamyon, iş makinesi kalıcı ya da uzun süreli park etmeyeceğimi,

Kooperatife karşı kabul ve taahhüt ederim

Taahhüt eden ortağın

Adı – Soyadı – İmzası