Sıvı/Katı Atık Taahhütnamesi

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifine

TAAHHÜTNAME

Konu: Sıvı ve/veya Katı Atıklar

1- Faaliyetim sonucunda oluşan ve Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri uyarınca, kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi yasak olan sıvı ve/veya katı atıklarımı, uygun şekilde toplayarak, kanalizasyon sistemine deşarj etmeyeceğimi,

2- Bu atıklarımı, ilgili çevre mevzuatlarında belirtilen şekilde bertaraf edeceğimi,

3- Bertaraf işlemleri neticesinde alacağım ulusal atık taşıma formu, fatura, belge, sözleşme vb. evraklarımı düzenli şekilde saklayarak, denetimlerde veya istendiğinde Kosikoop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kuruluna ve Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne ileteceğimi,

4- Firmamda yapılan denetimlerde, bu sıvı ve/veya katı atıklarımı, kanalizasyon sistemine deşarj ettiğim veya uygun şekilde bertarafını gerçekleştirmediğim tespit edilir ise, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından uygulanacak her türlü yasal işlemin sorumluluğunun işyerime ait olduğunu,

Taahhüt ederim.

. / …. / 2017

İşyeri Yetkilisinin
Adı Soyadı
Kaşe ve İmzası

Firmanın:
Ticari İsmi:
Faaliyet Adresi:
Telefon / Fax No.:
Faaliyet Sektörü: