Kosikop Bilgilendirme

Sayın işletme yetkilisi;
07/Temmuz/2021 tarihinde Genel kurulumuzu yaptık. Genel kurulda işletmeleri ilgilendiren konular ve alınan kararlar aşağıdadır.


1- AİDATLAR
2021 Nisan ayı başından geçerli olmak üzere.
a) 303 adadaki 373 m² iş yerleri için aylık aidat 691,00 TL KDV dahil
b) 336 adadaki 450 m² iş yerleri için aylık aidat 833,67 TL KDV dahil
c) 336 adadaki 900 m² iş yerleri için aylık aidat 1667,34 TL KDV dahil

2- Ortakların ve kiracıların aidatlarını ödememeleri halinde.
a) Üç ayı geçen aidat ödeme gecikmelerinde uyarı yapılmadan avukata gönderilerek icra yolu ile tahsilatı yoluna gidilecektir. İcra takibi kiracı ve mal sahibi ile birlikte yapılacaktır.
b) Geciken aidat tutarlarına, avukat, icra masrafları ve her ay için %3 gecikme cezası eklenerek tahsil edilecektir.


3- Sitelerin içerisinde uyulması gereken kurallar ve yaptırımlar.
a) Kosikop yönetim planı
Madde27 yükümlülüklerinde 10 başlık
Madde 28 Diğer hak ve yükümlülüklerde 10 başlıktaki kurallara,
b) İş yerini kiralarken imzalamış olduğunuz Kosikop taahhütnameleri, atık taahhütnameleri ve Veliköy O.S.B. Müdürlüğü taahhütnamelerine uymayan, komşularına, çevresine zarar veren çevreyi kirleten iş yerlerine Madde 39’daki cezai şartlar uygulanacaktır.
Genel kurulun oy birliği ile verdiği karar doğrultusunda yönetim kurulu, sitelere ve çevresine zarar verdiği tespit edilen iş yerlerini tahliye etme yetkisi almıştır.
c) İş yeri dışındaki boş alanları işgal edenler (günlük yükleme boşaltma hariç) m² x 10 TL günlük fatura kesilecektir.
d) Arıtmaya evsel atık dışında atık attığı tespit edilenler tahlil faturasını ödediği gibi ARITMA’ya verdiği hasar gerekirse yönetim planı 39 maddede belirtildiği gibi USA dolarına çevrilip %50 fazlası ile alınacaktır.


4-Kosikop işletme kooperatifi yönetimi iş yerleri içerisindeki hiçbir olumsuzluktan sorumlu değildir. Olumsuzluklara karşı işletmelerinizi sigorta yaptırmanız tavsiye edilmektedir.
Sanayi sitelerimizde sağlıklı ve huzurlu çalışmalarımız dileği ile.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU