18.Mart.2019

Kosikop 2019 Genel Kurul Sonuç Raporu

SAYIN ÜYEMİZ:

16 Mart 2019 tarihinde genel kurulumuz yapılmış, aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. 2019 yılı tahmini bütçesi kabul edilmiştir.
  a) 2019 yılı işletme bütçesinde işletme aidatları:
  – 373m² iş yerleri her ay için= 536,97 TL KDV dahil.
  – 450m² iş yerleri her ay için= 647,82 TL KDV dahil.
  – 900m² iş yerleri her ay için= 1295,64 TL KDV dahil. İşletme aidatlarını 12 ay kiradaki iş yerlerinde kiracılar boş iş yerlerinde mal sahipleri ödeyecektir.
  b) 2019 yılı tahmini bütçesinde yatırım aidatı:
  – 373m² iş yerlerinde her ay için= 522 TL KDV dahil.
  – 450m² iş yerlerinde her ay için= 630 TL KDV dahil.
  – 900m² iş yerlerinde her ay için=1260 TL KDV dahil
  Yatırım aidatları Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 4 taksit olarak mal sahipleri ödeyecek.
 2. Geciken aidatlara aylık gecikme bedeli %3 olarak kabul edilmiştir.
 3. Kosikop sanayi sitelerinde, Kosikop yönetim planı ve taahhütnamelere uymayarak ortak alanları işgal edenlere günlük işgal ettikleri her m² için 10 TL ceza yazılmasına karar verilmiştir.
  Yukarıdaki maddeler 51 hazirunun bulunduğu genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. Kosikop sanayi sitelerinde iş yerini kiraya verecek ortaklarımız Kosikop yönetimini bilgilendirmelidir.
  a) Kosikop sanayi sitelerinde yapılacak işlerin yönetim planı içinde olup olmadığı belgesi olan uygunluk yazısı alınmalıdır. O.S.B. Müdürlüğü istemektedir. Ruhsat için zorunludur.
  Ruhsatsız çalışan iş yerleri tespit edildiğinde ilgili kurum tarafından mühürlenecektir.
  b) Kiralama ya da iş yeri ruhsatı için istenen uygunluk yazısı isteyen iş yerlerinin yönetime borcu olmamalıdır.
 5. Kosikop sanayi sitelerinde kat yapacak üyeler, Kosikop yönetimine ve Veliköy Organize Sanayi Bölgesi müdürlüğüne bilgi vermek zorundadır.
  Yapı ruhsatı tamamlanmadan inşaata başlanamaz.
 6. Kosikop yönetiminden gönderilen belgeler taahhütlü gönderilmektedir.
  Üyeler de kendilerinin ya da kiracılarının değişen adres ve unvanlarını ofise (e-posta adresi: kosi-koop@hotmail.com) bildirmeliler. Gönderilen evraklar alınmış kabul edilecektir.
  Bilgilerinize sunarız.                                                        

Kosikop Yönetim Kurulu