12 Nisan 2018

Kat yapımı için üyelere yazı
(BİLGİLENDİRME)

Sayın Kooperatif üyemiz,

1- İş yerlerine kat yapacak üyelerimiz, kooperatif yönetimi ile işe başlamadan önce mutlaka irtibata geçmeliler.
2- Veliköy Organize Sanayi Müdürlüğüne müracaat ederek, gerekli projeleri yaptırarak ve evrakları tamamlayıp, SGK kurumuna hesap açtırmalı.
İnşaat yapım ruhsatını almadan kesinlikle inşaata başlamamalısınız.
3- Eğer eski proje müellifi (Abdurrahman YÖRDEM) onayını değiştirdiğiniz taktirde doğacak olumsuzluklar için, mal sahibi ve yeni onay sahibi mimar O.S.B. müdürlüğüne sorumluluk taahhüdü vermesi zorunludur.
4- Herkese şahsi tapuları verildiğinden özel mülkünüzün içinde, O.S.B’nin mal sahiplerine tanımış olduğu kat hakkı metrekaresi ve binanın genel statik değerleri dışına çıkmadan yapacağınız tadilat size aittir.
5- Binanızın içinde yapacağınız herhangi bir yapı ve üretimden dolayı meydana gelecek olumsuzluktan kooperatif yönetimi sorumlu tutulamayacaktır.
6- Kooperatif binalarının prefabrik yapısı üretilirken yapılan kolon ve guseler komşu ile ortak olduğundan kat yapacaklar duvar içinde kalan tarafa mutlaka ilave kolon dikmelidirler. Aksi takdirde yan komşu panelleri sökülmek zorundadır. Ara kat kirişleri yerine konduktan sonra paneller yeni duruma göre tadil edilmelidir.
7- Kat yaparken mutlaka itfaiye onayı ile çalışılmalıdır.
8- Kıreyn guseleri 5 tona kadar yük taşımaktadır. Daha ağır vinç yapacaklar, mutlaka yapı statiğini etkilemeyecek yeni vinç kolonları yapmak zorundadır.

Değerli üyemiz:
Çalışanlar kendileri, kiraya verenlerin kiracıları Site yönetim planına uymak zorundadır.
Kanuni yaptırımlara mahal verilmemelidir. Kanuni takibe düşen olumsuzluklardan kooperatif yönetimi sorumlu değildir. Yapılan olumsuzluktan mal sahibi ve kiracı müteselsil sorumludur. Kiracılarınızı uyarınız.
Huzurlu ve sağlıklı iş yerleri yaşamımız dileği ile

KOSİKOP SANAYİ SİTESİ
İŞLETME KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU