2016 Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

Sunmuş olduğumuz bu raporumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11 Haziran 2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

A. GENEL BİLGİLER

a) Kooperatifin adı :S.S.KÜÇÜK VE ORTA SAN.İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP.

b) Kuruluş bilgileri : 23.09.1996

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası: 26.09.1996—353503-301085

d)Adresi :ABDİ İPEKÇİ CAD.ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ KAT:4 DAİRE:430 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

e) Telefon/Faks Numaraları : 0212 480 06 40 -0212 480 06 41

f)Web adres ve elektronik posta: www.kosikoop.com-kosikoop@mynet.com-kosi-koop@hotmail.com

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1. İ.HALİL ERALP 01.01.2016-28.02.2016 2.000,00

2. FEVZİ ERDOĞAN 01.01.2016-31.12.2016 18.300,00

3. GAFUR KOÇ 01.01.2016-31.12.2016 16.800,00

4. HAYRİ GÜNDOĞDU 01.01.2016-31.12.2016 14.700,00

5. UĞUR DÜNDAR 01.01.2016-28.02.2016 2.500,20

6. ALİ BOZBAY 01.03.2016-31.12.2016 8.400,00

7. İLKER KESİMLİ 01.03.2016-31.05.2016 2.800,00

2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1. SAMİ DOĞRAMACI. 01.01.2016-31.12.2016 7.150,00

2. İ. HALİL ERALP 01.03.2016-31.12.2016 5.500,00

3) Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Unvanı Yıllık Ödeme Top. SSK Pirimi

1.GÜLSEREN FERTİN 01.01.2016-30.04.2016 8.494,12

2.HANDE ÇALIŞKAN 01.01.2016-31.12.2016 17.982,36 72.819,05

3.İNŞAATTA ÇALISAN P. 01.01.2016-31.12.2016 156.532,12

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

Kooperatif yönetim kurulu 27/02/2016 tarihli Genel Kurul Toplantısından aldığı yetki ile aşağıdaki faaliyetleri göstermiştir.

27/02/2016 tarihinde yapılan Genel Kurul’un ardından faaliyete başlayan yönetim kurulu Görev Bölümünün ardından Genel Kurul Kararları doğrultusunda faaliyete başladı.

1-303-336 ada sosyal tesisleri yapan Rodosto firması ile kesin hesap yapıldı ve tutanakla hesap kesildi.

2-Durmuşhan inşaat ile yolların yapımı tamamlanarak, kesin hesap yapılmıştır.

3-Durmuşhan inşaata ihalenin devamı olarak.336 parselde A ve B bloklar arası kör yol yaptırıldı.

4-303 adada yaya geçiş yolları yaptırıldı.

5- Site giriş demir kapıları yaptırıldı.

6-336 parselde alçak çevre duvarlarına, ve otopark üstüne perde duvar yaptırıldı.

7-Cami çatısı yaptırıldı.

8-Cami çatı olukları, sosyal tesis ara aydınlık üstü yaptırıldı.

9-Çatı merdivenleri yaptırıldı.

10-Tapu işlemleri tamamlandı.

11-Kuyu suyu tahlili yaptırıldı. Su kapasitesi belirlendi ,su ruhsatı alındı. Saat alınıp yerine takıldı. Su kuyu kulübesi yaptırıldı.

12-Ağaçlandırma yapıldı(3000ad) ağaçlara otomatik damla sulama sistemi yapıldı.

13-Nebati toprak ve gübre alındı. Ağaçlar gerdirme ve ağaç çıtalar ile korumaya alındı.

14-Site tabela yazıları yaptırılarak, uygun yüzeylere montajı yapıldı.

15-Lihkap çalışmaları yaptırıldı.

16-Ofis malzemesi alındı.

17-İnternet sitesi yenilendi.

18-Katalog yaptırıldı.

19-303 ada otopark taban su ızgaraları, merdiven korkulukları yapıldı.

20-303 ada otopark taban suyu tahliyesi için dalgıç motoru alındı montajı yapılarak su olunca otomatik akış sağlandı .Otopark su tahliyesi rögarı yapıldı.

21-2 adet foseptik deposu yapıldı. (Osb zorunlu tuttu)

22-Jeneretör odası yapıldı.

23-303 ada sosyal tesis ve cami yangın kaçış kapıları yapıldı. Ruhsat tadil edildi.

24-336 ada otopark zemin betonu ve su tahliye kanalları yaptırıldı

25-303 ve 336 adalarda. Su pompa dairelerine elektrik tesisatı ve abonelik yapıldı.

26-303 Parselde yüksekte kalan kapı önleri ek beton ile düzeltildi. (5ad)

27-Çöp konteynerleri alındı uygun yerlere konulu, belediyeye müracaat ile çöplerin alınması sağlandı.

28-TTelekoma müracaat yapıldı telekomun 2017 bütçesinde bize yatırım yapılacağı bilgisi alındı. Telekoma iş yerleri ferdi müracaat yapmaları gerektiği söylendi.

29-Rogarlar temizletildi kapaklar yükseltildi. Tretuvarlar, temiz toprak ile iyileştirildi.

30-Ana vanaların üzerine kapak yaptırılarak kapatıldı.

31-336 ada a 2 iş yeri arasına 2 bölme yapıldı.

32-303 ada otopark giriş çıkışların üstü kapatıldı.

33-Parsellerde karot ve yol kesim çalışmaları yapıldı.

34-Tüm iş yerlerinin seksiyonel kapı motorları değişti.

35-303 ve 336 adalarda otopark yangın spring sistemleri yapıldı.

36-336 ada otopark havalandırma sistemi yaptırıldı.

37-Su depoları arası çek valf montajı yaptırıldı.

38-Akan çatılar kısmi olarak tamir edildi.

39-İşletme kooperatifine geçiş çalışmaları tamamlandı.

40-İşletme kooperatifi tüzüğü kitapçık halinde bastırıldı.

5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN

1. AİDAT 1.622,400,00 1.421.760,82

2. DİĞER 00,00 97.029,87

GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN

1. GENEL GİDER 359.436,00 375.391,40

2. YATIRIM 2.754,500,00 2.668.221,32

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : BİLANÇODA BELİRTİLMİŞTİR

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir : 97.029,87
Toplam gider : 375.391,40
Gider fazlası : 278.361,53

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri :
-İnşaat giderleri : 2.668.221,32
-Vergi ve harç giderleri : 16.672,32
-Genel giderler : 375.391,40
Toplam : 3.060.285,04

4) Kullanılan Banka Kredilerinin: YOK

5) Kooperatifin Borçları :

1. Belediyeye : YOK

2. Vergi Dairesine : 4.599,03

3. Sigorta (SSK) : 6.551,79

4. Piyasaya : 28.316,34

5. Yükleniciye :

6.Ortaklara : 1.479,94

7. Diğer Borçlar : 9.848,68

8. Personele : YOK

6) Demirbaş ve diğer araçlar

Cinsi Bedeli

1. MUHTELİF 2.341,44

7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki(Açılış) Noter Tasdiki(Kapanış) Tarih ve Sayısı Noter.Adı Tarih ve Sayısı Noter.Adı

Defterin Türü

  1. Yev. Def, VAR 28/12/2015 22043 30/01/2017 1360 EYÜP 5.NOT.

  2. Def. Kebir, VAR 28/12/2015 22044 ………………. EYÜP 5.NOT.

  3. En. ve Bilanço Def. VAR 28/12/2015 22045 ………………. EYÜP 5.NOT.

  4. Yön. Krl Karar Def. VAR 28/12/2015 22048 ………………. EYÜP 5.NOT.

  5. Ortaklar Pay Defteri VAR 28/12/2015 22046-22047 EYÜP 5. NOT.

  6. Gen.Krl. Karar Def. VAR

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı : 96

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : 3

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı: 136 (169 Adet/pay )

-Ortakların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı: TAŞIMAKTADIR

– Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı:
800,00×169 PAY=135.200,00 TL x 12 AY = 1.622.400,00 TL

-Ortaklardan yapılan tahsilat : 3.358.049,61

-Ortakların aidat borcu : 297.783,89

-Ortakların Diğer Borçları : YOK

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar: %2

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı : 3.638,45

-Gecikme cezası tahsilat miktarı : 3.638,45

-Protesto ve ihtar masrafı tahsilat miktarı: 1.808,65

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Üye No Pay Devreden Üye No Devralan Yönt. Krl. Tarih No

SIRA NO

ÜYE NO

PAY

DEVİR EDEN

ÜYE NO

DEVİR ALAN

KARAR TARİHİ

KARAR NO

1

210

2

HAYDAR YILDIRIM

YENİ

SERHAT METALURJİ

18.01.2016

5

2

190

1

FERİDUN ÖZTÜRK

YENİ

AHMET TOKAÇ

11.02.2016

7

3

192

2

ARİF ALTINAY

YENİ

MEHMET TOKAÇ

18.03.2016

13

5)Çıkarılan ortaklar: YOK

D) ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı YOK

2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları : YOK

3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar:

4- İnşaat Yapım Yöntemi : İHALE
işyeri Sayısı : 136
Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları : YOK

5 -Altyapı durumu : YAPILDI

-Çevre düzenleme çalışmaları : YAPILDI

6) FATURA TARİH / NO FİRMA ADI TUTAR TUTAR (KDV DAHİL) (KDV HARİÇ)

01- 2016- 1 ADET FATURA JANTES MÜH. 44.781,28 37.950,24

02-2016-8 ADET FATURA BİZİM EMLAK 33.928,81 28.753,23

03- 2016- 6 ADET FATURA DURMUŞHAN İNŞ. LTD.ŞTİ 1.343.165,69 1.138.276,01

04- 2016- 8 ADET FATURA KARACA ÇELİK-EMİNE KARACA. 88.248,21 74.786,62

05- 2016- 6 ADET FATURA ALPER ÇELİK A.Ş. 48.698,13 41.269,60

06- 2016- 1 ADET FATURA ELİT YAPI MARKET 24.000,02 20.339,00

07- 2016- 1 ADET FATURA ORTANCA FİDANLIK.. 25.000,66 21.187,00

08- 2016- 3 ADET FATURA RODOSTO YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ. 877.215,03 743.402,57

09- 2016- 4 ADET FATURA GENÇLER MÜHENDİSLİK 230.775,31 195.572,30

10- 2016- 1 ADET FATURA BESMAK MAK.SAN.. 23.465,46 19.885,98

11-2016- DİĞER FİRMALAR (KDV HARİÇ) 101.087,41

İŞÇİLİK+SGK PRİMLERİ 239.905,14

BELEDİYE-VERGİ-RUHSAT-HARÇ 16.672,32

7)Kesin Maliyet : YAPILDI

-Şerefiye Tespiti : YAPILDI

-Kur’a Çekimi : YAPILDI

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su:

24.12.2014-2014/24-2014/25-2014/26-2014/27-2014/28

30.12.2014-2014/29-2014/30-2014/31-2014/32-2014/33-2014/34

26.11.2015-2015/10

-Tapu Dağıtım Tarihi : DAĞITILDI

-Tasfiye Başlangıç Tarihi : YOK

E) HUKUKİ FAALİYETLER :

1) Ortaklık yükümlülüğünü yerine getirmeyen Serhat Metalürji isimli ortağa 2 Adet ihtarname gönderilerek, gecikmiş borçları hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

2) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan dava bulunmamaktadır.

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları veya Kooperatifin yapmış olduğu suç duyuruları bulunmamaktadır.

Bu rapor kooperatifin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğine göre hazırlanmıştır.

01/02/2017

S.S.KÜÇÜK VE ORTA SANAYİ İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi