2016 Gelir Tablosu

KOSİKOOP 12/2016 GELİR TABLOSU

    (Önceki Dönem) (Cari Dönem)
B A-BRÜT SATIŞLAR 22,113,913.27 886,460.90
C 1-Yurt İçi Satışlar 22,113,913.27 885,118.88
C 3-Diğer Gelirler 0.00 1,342.02
B B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0.00 0.00
B C-NET SATIŞLAR 22,113,913.27 886,460.90
B D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -22,113,913.27 -885,118.88
C 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) -22,113,913.27 -885,118.88
A BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0.00 1,342.02
B E-FAALİYET GİDERLERİ -531,752.66 -375,391.40
C 3-Genel Yönetim Giderleri (-) -531,752.66 -375,391.40
A FAALİYET KARI VEYA ZARARI -531,752.66 -374,049.38
B F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 59,020.13 95,687.85
B GELİR VE KARLAR 0.00 0.00
C 3-Faiz Gelirleri 50,820.81 93,752.22
C 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0.00 126.98
C 10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan 8,199.32 1,808.65
C Gelir ve Karlar 0.00 0.00
B G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 0.00 0.00
B GİDER VE ZARARLAR (-) 0.00 0.00
B H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -996.10 0.00
C 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -996.10 0.00
A OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -473,728.63 -278,361.53
B I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0.00 0.00
B J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0.00 0.00
A DÖNEM KARI VEYA ZARARI -473,728.63 -278,361.53
A DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -473,728.63 -278,361.53