2016 Denetim Kurulu Raporu

S.S.KÜÇÜK VE ORTA SAN.İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

2016 YILI GENEL KURULU’NA İLİŞKİN DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi : 25.03.2017
İncelemenin ait olduğu Dönem : 01.01.2016-31.12.2016
Rapor Düzenleme Tarihi : 09.03.2017
Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi: 10.03.2017

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

1-Kuruluş işlem ve harcamalarından usulsüzlük YOK
2-Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilip verilmediği YOK

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1.Yönetim Kurulu üyeleri üyelik şartlarını uygun şekilde yerine getirmişlerdir.

2. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu KAYBETMEMİŞTİR

3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava açılmışsa son durumu açıkla: AÇILMAMIŞTIR

4. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında veya belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme YAPILMAMIŞTIR,

5. Gayrimenkul alım ve satımında yapılan imalat ve inşaat işlerinde Genel Kurul kararlarına UYULMUŞTUR

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele YAPMAMIŞTIR

7.Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, kat karşılığı arsa devir alınmasının, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılıp yapılmadığına yer verilir. YOKTUR

8. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk YAŞANMAMIŞTIR

9. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır.

10. Müdür ve Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primleri tam ve zamanında yatırılmaktadır.

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

 1. Ortaklar listesi Ana Sözleşmeye uygun DÜZENLENMİŞTİR
 2. Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararları ALINMIŞTIR
 3. a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Defteri kayıtlarına UYGUNDUR
  b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde YERALMAMIŞTIR
  c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde YERALMIŞTIR
 1. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak KAYDEDİLMEMİŞTİR
  TOPLAM İŞYERİ OLARAK 169 PAY VARDIR.

5-
a) Usule aykırı ortak ihraç EDİLMEMİŞTİR
b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak ALINMAMIŞTIR

 1. Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetler YOKTUR

7. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun DAVRANMIŞTIR

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER

1. Defter Adı: Noter Tasdiki

(Açılış) (Kapanış) Noter Kayıtlara

Var/Yok Tarih No Tarih No Adı Uygundur

 1. Yev. Def, VAR 28/12/2015 22043 30/01/2017 1360 EYÜP 5.NOT.
 2. Def. Kebir, VAR 28/12/2015 22044 ………………. EYÜP 5.NOT.
 3. En. ve Bilanço Def. VAR 28/12/2015 22045 ………………. EYÜP 5.NOT.
 4. Yön. Krl Karar Def. VAR 28/12/2015 22048 ………………. EYÜP 5.NOT.
 5. Ortaklar Pay Defteri VAR 28/12/2015 22046-22047 EYÜP 5. NOT.
 6. Gen.Krl. Karar Def. VAR

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle SAKLANMAKTADIR
3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere DAYANMAKTADIR

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine UYGUNDUR

2. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço UYUMLUDUR

3. Hazır Değerler Tutar

1. KASA 5.665,68 TL

2. BANKALAR 82.347,41 TL

3. TAHSİLDEKİ ÇEKLER 10.690,02 TL

Bu hesaplardaki tutarların sayımı yapılmış olup fiilen bulunduğu tespit edilmiştir.

 1. Kooperatif Alacakları

Alacağın Türü Borçlu Adı Tutarı Nedeni Tahsil Tarihi

1. ALACAK SENETLERİ 35.149,00 2017

2. ORT.ALACAKLAR 297.783,89

3. VER.DEPOZİTO VE TEM.( KİRA-ELEK) 22.619,91

4. DEVREDEN KDV 999.616,11

5. PEŞİN ÖDENEN VERGİ 37,79

5. Avanslar Verildiği

Avans Verilen Kişi Konusu Tarih Tutar Kap. Tarihi

ÇAP İNŞAAT A.Ş. İNŞAAT 2012 23.150,81

ŞAFAK YAPI DENETİM 2011 12.830,98

ÇALIŞKAN DEMİR 2011 797,06

HÜSEYİN GÜCLÜ 2013 7.281,00

BİRBESAN YAPI LTD.ŞTİ.. 2016 3.453,52

ADEM UZAK-FEZA SAC 2016 0,21

EMİNE KARACA 2016 436,86

ALPER ÇELİK İMALAT 2016 211,61

SAİT BİLGİSAYAR 2016 153,40

VARSIL ERALP 2016 150,00

DURMUŞHAN İNŞ. LTD.ŞTİ. 2016 7.500,00

6. Kooperatif Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu Alacaklısı Bakiye

TİCARİ BORÇLAR MEKSİS MEK.SİS. 240,00

TİCARİ BORÇLAR KARGIN GRUP LTD.ŞTİ. 2.210,71

TİCARİ BORÇLAR ME-CE METAL KAP. 24.022,46

TİCARİ BORÇLAR BİRBESAN YAPI LTD 1.807,08

TİCARİ BORÇLAR İLAY ELEK.MÜH.LTD.ŞTİ. 2.384,00

TİCARİ BORÇLAR YILMAZ ÇELİK HASIR AŞ. 2.167,28

TİCARİ BORÇLAR DURMUŞHAN İNŞ.LTD.ŞTİ. 6.006,71

TİCARİ BORÇLAR JANTES MÜH.LTD.ŞTİ. 5.342,05

TİCARİ BORÇLAR YÜCEL ÇÖMLEKÇİ 5.000,00

TİCARİ BORÇLAR BİZİM EMLAK LTD.ŞTİ. 3.984,82

TİCARİ BORÇLAR M.AHMET ARMUTCUOĞLU 280,00

TİCARİ BORÇLAR ALPAY DEMİR ÇELİK 50,00

TİCARİ BORÇLAR DOĞU TRAKYA YAPI DEN. 33,47

TİCARİ BORÇLAR GENÇLER MÜH. 26,62

TİCARİ BORÇLAR EĞİLMEZ TİCARET 590,00

TİCARİ BORÇLAR ORTANCA FİDANLIK 0,66

TİCARİ BORÇLAR PERA METAL YAPI 0,02

DİĞ. BORÇLAR SAİRLER 290,68

ORT.BORÇLAR 1.479,94

PERSONELE BORÇLAR 1.050,23

DİĞ.ÇEŞ.BORÇLAR 9.558,00

ÖDEN.VERGİ VE FONLAR 4.599,03

ÖDEN.SSK 6.551,79

7. Ortaklardan Alacak

Dönem Başı Tahakkuk Eden Tahsil Edilen     Bakiye
97.144,71            1.622.400,00               1.421,760,82        297.783,89

8. 1. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası YOKTUR

Kurum Tutarı Ödenen Bakiye

9. Genel Yönetim Giderlerinin usulüne UYGUNDUR, Kooperatifin iş hacmiyle UYUMLUDUR

 1. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkın: GELİR-GİDER FARKI (-) 278.361,53 TL. DİR.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşmesine uygun olarak işlemlerinin YAPILMIŞTIR

 1. Mali duruma ilişkin genel değerlendirme:

TOPLAM YATIRIM KATKI PAYI : 169 PAY 197.770 TL DEN = 33.423.130,00 TL DİR.

2016 YILINDA 169 PAY İŞYERİ TAPULARI ÜYELERE DEVREDİLMİŞTİR.

169 PAY İŞYERİ MALİYET BEDELİ OLARAK KDV DAHİL 27.140.441,52 TL

(KDV HARİÇ 23.000.374,17 TL DİR.

ÜYELER KATKI PAYINI ÖDEMEDE GEREKLİ İTİNAYI GÖSTERMEKTEDİR

HERHANGİ BİR MALİ SIKIŞIKLIK YAŞANMAMAKTADIR.

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

 1. a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperatif amaçlarına UYGUNDUR

2016 YILINDA BİR ARSA ALIMI YAPILMAMIŞTIR

 1. a) Projelerin ilgili Belediyece onay tarihi: 30.12.2009

b) Yapı Ruhsatının Tarih ve Numarası: 30.12.2008-2008/101-102-103

(Teknik) Yapılan sözleşmeler kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına UYGUNDUR.

 1. Yükleniciye yapılan Ödemeler :

FATURA TARİH / NO FİRMA ADI TUTAR TUTAR
(KDV DAHİL) (KDV HARİÇ)

01- 2016- 1 ADET FATURA JANTES MÜH. 44.781,28 37.950,24

02-2016-8 ADET FATURA BİZİM EMLAK 33.928,81 28.753,23

03- 2016- 6 ADET FATURA DURMUŞHAN İNŞ. LTD.ŞTİ 1.343.165,69 1.138.276,01

04- 2016- 8 ADET FATURA KARACA ÇELİK-EMİNE KARACA. 88.248,21 74.786,62

05- 2016- 6 ADET FATURA ALPER ÇELİK A.Ş. 48.698,13 41.269,60

06- 2016- 1 ADET FATURA ELİT YAPI MARKET 24.000,02 20.339,00

07- 2016- 1 ADET FATURA ORTANCA FİDANLIK.. 25.000,66 21.187,00

08- 2016- 3 ADET FATURA RODOSTO YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ. 877.215,03 743.402,57

09- 2016- 4 ADET FATURA GENÇLER MÜHENDİSLİK 230.775,31 195.572,30

10- 2016- 1 ADET FATURA BESMAK MAK.SAN.. 23.465,46 19.885,98

11-2016- DİĞER FİRMALAR (KDV HARİÇ) 101.087,41

İŞÇİLİK+SGK PRİMLERİ 239.905,14

BELEDİYE-VERGİ-RUHSAT-HARÇ 16.672,32

Yükleniciye yapılan ödemeler sözleşmeye uygundur

 1. (Teknik) hak ediş raporları uygundur.
 2. (Teknik) İnşaat, projeye ve ruhsata uygundur.
 3. İmalatın iş planlarına uygun olup olmadığı uygun değilse aksaklığın nedenleri UYGUNDUR
 4. a) Yapılan Müşterek Altyapının-2016 Yılında su ve yangın alt yapı harcaması yapılmıştır.
  b) Yapılan Arsa Tahsisi : 2016 YILINDA İLAVE BİR ARAZİ TAHSİSİ YOKTUR.

VII- AÇIKLAMALAR :

 1. Kur’a Çalışması : YAPILDI
 2. Tapu işlemleri : 2 TAPU, 169 PAY İÇİN 146 KAT İRTİFAKI KURULDU.İŞ YERLERİNİN İSKANLARI 24/12/2014 TARİHİNDE ALINMIŞTIR.
 3. Tasfiye Çalışması : YAPILMADI
 4. Gerekli Görülen Diğer Hususlar :YOK
 5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit EDİLMEMİŞTİR

SONUÇ :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, ibra ile ilgili olarak varılan kanaat OLUMLUDUR

RAPORU HAZIRLAYAN DENETİM KURULU

İ. HALİL ERALP SAMİ DOĞRAMACI