Olağanüstü Genel Kurul 2012

20 Aralık 2013

S.S. KÜÇÜK VE ORTA SANAYİ İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 16/06/2012 Cumartesigünü, Saat 13:00de “Abdi İpekçi Cad. Cami Sk. No:4 Kat:2 Daire:6 Bayrampaşa-İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

01-Açılış ve başkanlık divanı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Kooperatif taşınmazlarının ipotek verilerek banka ve/veya finans kuruluşlarından kredi alınmasının görüşülmesi ve karar alınması,

04-Genel kurulu müteakip noter huzurunda işyeri kur’alarının çekilmesinin görüşülmesi ve karar alınması,

05-Dilekler ve kapanış.

EK: KURA ÇEKİMİ YÖNETMELİĞİ

Not:
Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler. (Her ortağın bir vekalet kullanma hakkı vardır.)