Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı

20 Aralık 2013

S.S. Küçük ve Orta Sanayi İşletmecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin  olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 16/06/2012, Cumartesi günü, Saat 13:00’de “Abdi İpekçi Cad. Cami Sk No:4 Daire:6 Bayrampaşa-İstanbul” adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Mustafa SAĞLAM  gözetiminde toplandı.

Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce yapılan incelemede;

a- Genel Kurul Toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 14.05.2012 tarihinde 85 ortağa Bayrampaşa Posta Şubesi’nden taahhütlü olarak gönderildiği.

b- Yönetim Kurulunca 1163 sayılı kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 85 ( seksen beş) ortaktan 46 (kırk altı) ortağın asaleten, 25 (yirmi beş) ortağın da  vekaleten olmak üzere toplam 71 ( yetmiş bir) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılabilmesi için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Bakanlık “ Temsilcisi Genel Kurul’a hitaben yapılacak konuşma metni  başlıklı yazısı Genel Kurulda okundu.

Genel kurul yönetim kurul başkanı İbrahim Halil ERALP tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Genel Kurul toplantısı saat 13:00 ’de Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığına; Nadir SARIKAYA, Oy Sayım Memurluğuna; Hızır ŞEN, Katip üye; Metin BULUT  oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 2- Atatürk ve şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Madde 3- Kooperatif taşınmazlarının ipotek verilerek banka veya finans kuruluşlarından kredi alınması hususu görüşmeye açıldı. Konu hakkında yönetim kurulu başkanı İbrahim Halil ERALP açıklamalarda bulundu, ortaklar bilgilendirildi, 4.000.000,00 TL kredi kullanılması konusunda yönetime yetki verilmesi istendi. Ortaklardan Ramis ÖZTÜRK  söz aldı. Aramızda bir bankacı var bu konuda bir açıklama ve kredi maliyeti konusunda açıklama yapmasını istedi. Halk bankası Eyüp şubesinden Hasan GÜRKAN konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan müzakereler sonucunda bankalardan veya finans kuruluşlarından 4.000.000,00 TL ye kadar ortaklar adına kredi kullanılması hususu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- İşyerlerinin noter huzurunda kura çekilmesi maddesine geçildi. Konu tartışmaya açıldı. Ortaklardan Ramis ÖZTÜRK divana verdiği yazılı önergede  kooperatifin işleyişi hukuki boyutları nedeniyle kura çekilmesinin iptal edilmesini istedi. Yapılan müzakereler sonucunda işyeri kuralarının ileriki bir tarihe ertelenmesi 7 red oyuna karşılık 64 kabul oyu ile ( oy çokluğu ile) kabul edildi.

Madde 5- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Divan başkanı gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı saat 15:00 ’de kapatıldı.

          Divan Başkanı                  Katip Üye              Oy Sayım Memuru

       Nadir SARIKAYA            Metin BULUT                Hızır ŞEN

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa SAĞLAM