2012 Genel Kurul Toplantısı

20 Aralık 2013

S.S. KÜÇÜK VE ORTA SANAYİ İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ
YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN
OLAĞAN GENEL KURULA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 16/02/2013, Cumartesi günü, Saat 13:00’de “Abdi İpekçi Cad. Cami Sk. No:4 D:6 Bayrampaşa-İst. (Koyulhisar Vakfı)” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

01- Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,

02- Saygı duruşu,

03- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04- Denetim kurulu raporunun okunması,

05- Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,

06- Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,

07- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08- 2013 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ve  bütçede  fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

09- Ortakların ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi,

10- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile huzurhaklarının belirlenmesi,

11- Kooperatifimizin Veliköy  Islah Organize Sanayi Bölgesi kapsamına alındığı konusu hakkında bilgi verilmesi, bu nedenle sitemizde faaliyet gösterecek işyerlerinin, Kooperatif Anasözleşmesi ve Site Yönetim Planı hükümleri ile birlikte aynı zamanda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyet göstermesi, OSB organlarında kooperatifimizi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek üyenin seçimi,

12- Kooperatifin kendi inşaatları için yapı müteahhitliği numarası alması konusunda karar alınması,

13- İşyerlerinin ortaklara teslim zamanı ve teslim şartlarının görüşülerek gerekli kararların alınması, işletme sürecinde  kooperatifin hukuki statüsü hakkında bilgi verilmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

14- Kur’a çekimi konusunun görüşülmesi, çekim tarihinin belirlenmesi ve kur’a ile ilgili gerekli kararların alınması,

15- PTT, Türk Telekom, doğalgaz dağıtım, su dağıtım, DSİ., Belediye, Tapu, Kadastro, OSB, Tredaş gibi kurum ve kuruluşlarda işlem yapmak, sözleşme yapmak, ipotek vermek, kooperatifin ve ortakların ferdileştirilmeleri konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16- Kredi veren kamu ve özel  kurumlardan inşaat kredisi almak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

17- Dilekler ve kapanış.

Not:
Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler. (Her ortağın bir vekalet kullanma hakkı vardır.)