S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 29/02/2020, Cumartesi günü, Saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
 2. Saygı duruşu,
 3. Yönetim Kurulu 2019 yılı çalışma raporunun okunması,
 4. Denetim Kurulu 2019 yılı raporunun okunması,
 5. 2019 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,
 6. Okunan 2019 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,
 7. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

 8. – 2020 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,
  – Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin, Yönetim planı 33. Madde(c) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi,
  – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti,
  – Bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 9. Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi,3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranın belirlenmesi,
 10. Site yönetim planına ve kooperatif taahhütnamelerine uymayan iş yerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi,
 11. Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 12. Dilekler ve kapanış.

NOT: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07/03/2020 Cumartesi günü saat 12:00’de Kooperatif Merkezi ‘Yenidoğan mah. Numunebağı cad. No:72 K:1 D:5 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacaktır.