Kosikop Sanayi Sitesi

Kosikop Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerlerinden biri tam size göre…
Kooperatifimiz 1996 yılında kurulmuştur. İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk beldesinden arazi temin edilmesi düşünülmüş, baraj havzası olması nedeniyle vazgeçilmiştir.


Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde iki ada üzerinde bulunan sitemizin inşaatı 2015 yılında tamamlanmış, tapular kat mülkiyeti olarak üyelerimize dağıtılmıştır.


2016 yılı sonu itibari ile Yapı Kooperatifi’nin görevi tamamlanarak ve 2017 Genel Kurulunda İşletme Kooperatifi’ne geçilmiştir.
Emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 07/07/2021, Çarşamba günü, Saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

 GÜNDEM

 • Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
 • Saygı duruşu,
 • Yönetim Kurulu 2020 yılı çalışma raporunun okunması,
 • Denetim Kurulu 2020 yılı raporunun okunması,
 • 2020 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,
 • Okunan 2020 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,
 • Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,
  1. 2021 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,
  2. Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin, Yönetim planı 33. Madde(c) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi
  3. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti
  4. Bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranın belirlenmesi,
 • Site yönetim planına ve kooperatif taahhütnamelerine uymayan iş yerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi,
 • Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Doğalgaz sistemi konusunda çalışmaların görüşülmesi
 • Dilekler ve kapanış

NOT: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14/07/2021 Çarşamba günü saat 12:00’de Kooperatif Merkezi ‘Yenidoğan mah. Numunebağı cad. No:72 K:1 D:5 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul İptal Duyurusu

01.Nisan.2021

Sayın Üyelerimiz,

24 Nisan 2021 tarihinde yapacağımız genel kurulun, Pandemi kısıtlamasından dolayı iptal edilmesi bakanlık tarafından bildirilmiştir.
Salgının gidişatına göre ne zaman yapılacağı sizlere bildirilecektir.
Bilginize sunarız.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU

Kooperatif Ortaklarını Bilgilendirme

Sayın Kosikop Sanayi Sitesi Üyeleri;
2021 yılını sağlıklı ve huzurlu geçirmeniz dileklerimizdir.

DUYURU:

 1. Sanayi sitelerimizde çalışan iş yerleriniz ya da kiraya verdiğiniz iş yerlerinde faaliyet gösteren işletmeler:
 2. Faaliyetleri Kosikop sanayi sitesi yönetim planına uygun olmalı.
 3. İşletme ruhsatı mutlaka olmalı.
 4. İş yerlerinde faaliyet gösteren iş yerleri üretim yapan işletmeler olmalı.
 5. Risk taşıyan iş yerleri sigorta yaptırılmalı. Bu tür iş yerlerine sigortası yoksa uygunluk yazısı verilmeyecektir.
 6. Kat yapacak mülk sahipleri işlemlere başlamadan önce bir dilekçe ile söz konusu yerinin adresini yönetime bildirmeli. İnşaat ruhsatını çıkarmadan işe başlamamalı.
 7. Her işletme Kosikop ve O.S.B. taahhütnamelerini imzalamalı ve maddelerdeki kurallara kesinlikle uymalı.
 8. İş yerini kiraya verecek mülk sahibi ilk önce yönetime bilgi vermelidir.
 9. Lojistik, kimyasal, yanıcı, patlayıcı, koku yayıcı, toz çıkarıcı, dışarılara yayılan havaleli işlere, gürültü çıkaran işlere ve depolara izin verilmeyecektir.
 10. Sitelerde artık boş yer kalmamıştır.
 11. Şimdiye kadar O.S.B. Müdürlüğü’nü ruhsatlar için toleranslı olmaya zorladık. Bundan sonra O.S.B. Müdürlüğü’nün kontrol etmesi, uygulayacağı yaptırımlar iş yerleri ve O.S.B. Müdürlüğü’nün konusudur.

336 adada 2019’da, 303 adada 2021 yılında yangın çıkmıştır. 2019 da yangına sebep olan işletme hasarı hala düzeltmemiştir.
Risk taşıyan iş yeri ortaklarımıza birebir uyarı yazılarımız bazı mülk sahipleri tarafından tepki ile karşılanmış, kaldı ki risk salt kendine değil komşularına da bir tehdittir.
Sitelerimizin zarar görmemesi, huzurlu bir çalışma ortamının devam etmesi dileklerimiz ile bilginize sunarız.

Not: 31 Aralık 2020 tarihli faaliyetler, yükümlülükler ve yaptırımlar ile ilgili bir bildirim yapılmıştır.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU
28 Ocak 2021

2021 yılında 303 adada çıkan yangın güvenlikçilerimizin müdahalesiyle ucuz atlatıldı:

2021de 303 adada cikan yangin   

Çalışan İş Yerlerine Duyuru

Sayın Kosikop sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işletme sahipleri;

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIKLI, MUTLU, KAZANÇLI BİR YIL GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ.

DUYURU:

 • Sanayi sitelerimizde bazı iş yerleri kimyasal atıklarını atık kanallarımıza kesinlikle atmamalıdır. Arıtma tesisimizi büyük risk altına sokar.
 • Bazı iş yerleri yanıcı maddelerden dolayı yangına sebep olarak sitemize büyük zararlar vermiştir. Ve hala o türlü riskler devam etmektedir.
 • Bazı iş yerlerinin imalatlarından kaynaklanan toz, duman, koku, boya, metal tozları gibi atıkları çevreye, kanalizasyonlara ve komşu iş yerlerine büyük zarar vermektedir.
 • Bazı iş yerleri kapılarının önünü ve açık alanları, ikazlara rağmen kullanmakta ve çevreyi kirletmektedir.

YAPTIRIM:
Yönetim planı ve genel kurul kararları doğrultusunda:

 • Yukarıdaki fiilleri görülen iş yerleri, bir yazı ile uyarılacak.
 • Üç iş günü içerisinde kusurunu gidermeyen iş yerlerine su verilmeyecek.
 • Söz konusu iş yerlerinin araçları sitelere sokulmayacak.
 • Kosikop yönetim planının 39 maddesi doğrultusunda ilk etapta 1000 dolar ceza tahakkuk ettirilecektir.
 • Cezayı ödemek istemeyen iş yerlerinin cezası %50 artırılarak hukuk yolu ile icra ile tahsil edilecektir.
 • Sitelerimizin huzurunu bozan, yönetim planımıza ve taahhütnamelere uymayan iş yerleri kiracı ise mal sahibi ile iş birliğine gidilerek tahliyesi sağlanacaktır.
 • S.B Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile iletişim kurulup, ruhsat iptali yaptırılacaktır.

Temennimiz hiçbir işletmemizin bu duruma düşmemesidir.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU
31 Aralık 2020

Altyapı Kanalı Temizliği – Bozulan Altyapı Sisteminin Onarılması

KOSİKOP Sanayi sitemizde arıtma tesisimiz çalışmaya başladı. Sanayi sitelerimizde alt yapı kanalları temizlendi. Bu arada alt yapıda 8-10 yerde çökmeler olduğu, atıkların iş yerlerinin içine bastığı tespit edilerek onarımlara Ekim 2020 itibari ile başlandı.

Eylül 2020’de arıtma tesisimiz çalışmaya başladı ve sitelerimizin alt yapısının temizliği yapıldı

S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 29/02/2020 tarihinde, Cumartesi günü, saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mehmet ERKUL gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a- Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 29.01.2020 tarihli Sabah gazetesinde toplantı yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 97 ortağa 28.01.2020 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b- Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 97 (doksan yedi ) ortaktan 19 (on dokuz) ortağın asaleten, 19 (on dokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 38 (otuz sekiz ) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

c- Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 13:00 ‘de açıldı.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sami DOĞRAMACI, kâtip üyeliğe Mustafa DİNÇER (Dinçer Makine), Oy sayım memuru Bayram KANDEMİR (Askan Mühendislik) oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.

Madde 2- Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4- 2019 yılına ait Denetim Kurulu Raporu İ. Halil ERALP tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5- 2019 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları yönetim kurulu tarafından okundu.

Madde 6- 2019 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada okunan raporlar ayrı ayrı oya sunuldu. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılı Bilanço, Gelir Gider Fark Hesapları oya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8-
a- 2020 çalışma raporu ve tahmini bütçe Hayri GÜNDOĞDU tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Divan Başkanı okunan tahmini bütçeyi gelir ve gider rakamları toplamını okuyarak, okunduğu haliyle oya sundu. Oybirliğiyle kabul edildi.

b– Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin Yönetim Planı 33. Madde (c ) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulu bilgilendirme yaptı, soruları cevaplandırdı. Yapılan müzakereler neticesinde; 373 m2 iş yeri için 602,99 TL KDV dahil, 450m2 iş yeri için 727,47TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.454,94TL KDV dahil işletme aidatının Mart 2020 ayından başlamak üzere 12 ay boyunca ödenmesi oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.Kat maliklerince ödenmesi gereken yatırım aidatı ise 373 m2 iş yeri için 511,01TL KDV dahil , 450m2 iş yeri için 616,50TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.233,00TL KDV dahil , yatırım aidatının bir defaya mahsus olmak üzere Nisan 2020 ayı içerisinde ödenmesi oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

c- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri için yıllık toplam brüt 136,324,00 TL, denetim kurulu için yıllık toplam brüt 23.248,80 TL huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle verildi.

Madde 9- Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranın ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranının belirlenmesi. Divan Başkanı madde hakkında müzakere açtı. Yönetim Kurulu açıklamalarda bulundu. Söz alan ortaklar görüşlerini belirtti. Yeni dönemde aidat ödemesini 3 ay geciktiren kiracı ve işyeri sahiplerinin ayrım yapılmaksızın hukuki takibe alınarak icra takibi başlatılması oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Önümüzdeki dönemde aidat gecikmelerinde uygulanacak vade farkı oranı için aylık %2 ve %3 teklif edildi. Teklifler oylandı %3 uygulanması 22 oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulunun geçmiş dönemlerde yapmış olduğu gecikme uygulamaları müzakere edildi. Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamaların onaylanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Site Yönetim planına ve Kooperatif taahhütnamelerine uymayan işyerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi. Divan Başkanı madde hakkında açıklamada bulunması için Yönetim Kuruluna söz verdi. Yönetim Kurulunun açıklamaları ve ortakların önerileri sonucunda İşletme Kooperatifi ana sözleşmesi, Yönetim Planı ve OSB taahhütnamesinde yazılı cezai işlemlerin Yönetim Kurulunca uygulanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu iş yerlerince ortak alanların işgal edilmesi durumunda, işgal edilen m2 başına günlük 10TL cezai yaptırım uygulanmasının oylanmasını istedi. Divan oya sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şeri verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14:30 ’da kapatıldı.

Bayrampaşa 29/02/2020

Bakanlık Temsilcisi: Mehmet ERKUL
Divan Başkanı: Sami DOĞRAMACI
Kâtip Üye: Mustafa DİNÇER
Oy Sayım Memuru: Bayram KANDEMİR


S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 29/02/2020, Cumartesi günü, Saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
 2. Saygı duruşu,
 3. Yönetim Kurulu 2019 yılı çalışma raporunun okunması,
 4. Denetim Kurulu 2019 yılı raporunun okunması,
 5. 2019 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,
 6. Okunan 2019 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,
 7. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

 8. – 2020 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,
  – Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin, Yönetim planı 33. Madde(c) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi,
  – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti,
  – Bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 9. Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi,3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranın belirlenmesi,
 10. Site yönetim planına ve kooperatif taahhütnamelerine uymayan iş yerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi,
 11. Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 12. Dilekler ve kapanış.

NOT: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07/03/2020 Cumartesi günü saat 12:00’de Kooperatif Merkezi ‘Yenidoğan mah. Numunebağı cad. No:72 K:1 D:5 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacaktır.


Kosikop Sanayi Sitemizde arıtma tesisimizin %80’nini tamamladık.

Yeni ofis adresimiz

Ofisimizi taşıdık. Yeni adresimiz aşağıda bilginize sunulmuştur:

Yenidoğan Mah., Numunebağı Cad., No: 72, Kat: 1, D: 5
PK: 34030 Bayrampaşa/İstanbul